Validering av ditt momsnummer

I enlighet med EU-kommissionens bestämmelser har vi implementerat en funktion för validering av momsnummer i Zervant.

Som en online faktureingstjänst faller Zervant under tillämpningsområdet för europeiska lagundantag för onlinetjänster. Den allmänna principen är att momssatsen i det land där du köper tjänsten tillämpas. Eftersom Zervant är baserat i Finland, faktureras våra premiumavtal således med den finska momssatsen på 24%.

Ifall du har ett gemenskapsinternt momsnummer, som är giltigt för gränsöverskridande transaktioner inom EU, exkluderas momssatsen från avtalspriset.

Du kan kolla om ditt momsnummer är giltigt för gränsöverskridande transaktioner inom EU, via den Europeiska kommissionens webbplats VIES:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation-result

Ifall du har ett premiumavtal och får ett felmeddelande angående validering av ditt momsnummer då du loggar in, följ stegen nedan:

1. Kolla att det inte finns några (stav)fel i momsnumret, se till att du har lagt till landskoden före numret med versaler (SE**********), och att momsnumret inte innehåller punkter eller skiljetecken.

2. Om systemet inte kan validera momsnumret trots att det är ett giltigt gemenskapsinternt momsnummer enligt EU-kommissionen, bör du klicka direkt på numret och sedan på "Spara" direkt under numret.

kolla momsnr.png

Det kan ta några sekunder för systemet att bearbeta detta. När denna process är klar, ska momsnumret visas som giltigt dvs felmeddelandet ska försvinna och en liten grön ✅​ symbol ska visas till vänster om numret.

Ifall valideringen av momsnumret misslyckas, upprepa processen (flera gånger vid behov) tills systemet registrerar uppdateringen. Fler försök kan behövas vilket vid överbelastning av Europeiska kommissionens servrar. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 5 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan