Ändring av nummersekvensen på återkommande fakturor

Nytt år innebär ofta ny fakturanummersekvens.

Det enklaste sättet att ändra numreringssekvensen på alla dina återkommande profiler är att:

1. Gå till fliken Fakturor och sedan till underfliken Återkommande.

2. Klicka på Redigera på en av de återkommande profilerna

3. Klicka på Ändra bredvid Följande fakturanummer. Skapa din nya sekvens, med det prefix du vill ha, och den första siffran sekvensen ska börja med (t.ex. "2023-1")

4. Spara den återkommande fakturaprofilen

5. Upprepa steg 2 till 4 för varje återkommande fakturaprofil och välj den nya sekvensen i prefix-rullgardinsmenyn.

Nästa fakturanummer kommer att vara identiskt för alla återkommande profiler, detta är normalt. Det nya numret (2023-1 här) är ännu inte tillskrivet någon faktura i nuläget. Det blir när en faktura har skapats. Följande fakturanummer (2023-2, 2023-3, etc.) följer automatiskt. 

Var denna artikel till hjälp?
24 av 44 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan