SEPA Direktdebitering

Du kan betala ditt premium-avtal med ett antal olika betalningsmetoder. I den här artikeln går vi igenom betalning med SEPA Direktdebitering (endast tillgänglig inom Euroområdet, dock inte i Finland för Zervant). 

 

Vad är SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) är ett initiativ för att göra gränsöverskridande transaktioner inom EU så simpla som möjligt. Just nu så är deltar 27 EU medlemsländer, 4 EFTA medlemmar samt UK i initiativet. 

Medborgare, företag och offentliga organisationer kan skicka och ta emot kontantlösa betalningar till och från vilket som helst konto inom SEPA.

Bankkonton inom euroområdet kan skicka och ta emot betalningar som om transaktionerna skulle vara gjorda inom ett enskilt land - vilket gör det enklare att t.ex. få lön om du jobbar utomlands.

Detta gynnar inte bara kontohavare utan den europeiska ekonomin som helhet. Genom utvecklingen av en gemensam finansiell infrastruktur, är förhoppningen att SEPA kan förminska kostnaden av att flytta kapital inom Europa med så mycket som med 3% av den gemensamma GDP. 

 

Använd SEPA för att betala din Zervant avtal 

Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt för dig att betala ditt avtal med SEPA direktdebitering.

För att försäkra dig om att din SEPA betalningen processernas korrekt, se följande villkor:

I följande villkor hänvisar “Jag” till dig som Zervant användare: 

  1. Jag har aktiverat SEPA direktdebitering med min bank

  2. Jag har tillräcklig balans på mitt konto vid tiden av varje betalning

  3. Jag bestrider inte betalningar debiterade av Zervant för premium-avtal 

  4. Jag förstår att om jag bestrider en betalning, för vilken som helst orsak, kommer en ny faktura som inkluderar alla bestridningsavgifter att genast utfärdas 

  5. Jag förstår att efter två bestridningar, kommer SEPA direktdebitering att blockeras som betalningsmetod på mitt konto.

 

När du uppmanas att ställa in din betalningsmetod i Zervant, kommer du att se detta alternativ:
SEPA-new-Prelim.png

Nu när din betalning har behandlats, kommer du att få ett mejl från Stripe varje gång ditt avtal förnyas, och en ny betalning debiteras från ditt bankkonto via SEPA direktdebitering. 
Zervant

Om du stöter på några problem med SEPA betalningar, vänligen var i kontakt med din bank och hänvisa till våra villkor ovan.

Vår kundtjänst svarar gärna om du har några andra frågor.

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan