Referenser

Det är möjligt att lägga till fem olika typer av referensnummer på dina fakturor.

  • Köparens inköpsordernummer
  • Köparens referens
  • Köparens kontraktnummer
  • Säljarens beställningsnummer
  • Referensnummer (för att kunna matcha betalning med rätt faktura)


Alla valda referenser visas på båda, på vanliga fakturor såväl som på dina e-fakturor.

Gå till> Inställningar> Synliga referenser till höger om din fakturaredigerare och välj de referenser du vill visa för dina kunder.

Du kan välja vilka referenser som ska visas på fakturan genom att gå till menyn till höger. Välj Inställningar -> Referenser som visas och välj sedan vilka referenser du vill ha på din faktura.

Det finns fem olika referensnummer som du kan välja mellan

 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 9 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan