Konvertera en xlsx-fil till en pdf-fil

Vi har skapat denna guide för att hjälpa dig steg för steg att konvertera en xlsx-fil till en pdf-fil med hjälp av Microsoft Excel. I denna artikel använder vi bokföringsunderlaget som exempel, men du kan använda samma instruktioner för alla rapporter som Zervant erbjuder.

 

Hur fungerar själva konverteringen?

1. Ladda ner din rapport från Zervant som en xlsx-fil under fliken Rapporter. Välj Ladda ner rapport -> Ladda ner i xlsx-format.

Ladda ner rapporten som en xlsx-fil under fliken Rapporter

2. Skapa tre skilda blad i din arbetsbok för alla transaktioner, det vill säga erhållna betalningar, skapade fakturor och kundfordringar. Klicka på plustecknet för att skapa ett nytt blad, kopiera transaktionerna skilt för sig och klistra sedan in dem på ett eget blad. 

Separera transaktionerna på skilda blad genom att klicka på plustecknet

3. När du har separerat alla transaktioner på tre olika blad, lägg sedan till summan i slutet av varje blad under kolumnen Totalt. Skriv =SUMMA nere i kolumnen Totalt och markera de summor som du vill inkludera i den totala summan. Tryck sedan på enter för att få fram den totala summan.

Skriv in =SUMMA i kolumnen med de totala summorna för att lägga till totalen för alla rader

4. Gå till sidlayout och välj landskap som orientering. Markera sedan de celler på bladet som du vill skriva ut och klicka sedan på Utskriftsormåde för att ange utskriftsormådet.

Under sidlayout kan du redigera orienteringen och utskriftsormådet

5. Redigera kolumnerna genom att göra dem större eller mindre så att de passar in i området som ska skrivas ut. Obs! Kolumnerna måste hållas innanför utskriftsområdet.

6. Välj till slut Skriv ut -> Spara som pdf. Försäkra dig ännu om att du har valt landskap som orientering och att du har valt att skriva ut hela arbetsboken.

Välj sedan Skriv ut och Spara som pdf för att spara din arbetsbok med dina transaktioner från Zervant

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan