Fakturarader

Fakturaraden på din faktura eller ditt utkast visar detaljerad information om din tjänst eller produkt. Genom att välja Ny faktura kommer du till fakturaredigeraren där du kan redigera fakturaraderna. 

 

Lägg till en ny produkt på fakturan  

Klicka på Ange beskrivning eller välj produkt på fakturaraden för att välja en produkt från listan. Du kan även klicka på Ny produkt i menyn om du vill lägga till en ny produkt som du inte ännu har sparat i ditt produktregister. 

 

Lägg till beskrivning för din produkt

Om du vill lägga till en beskrivning för din produkt eller tjänst, klicka då på pilen bredvid Lägg till rad och välj Lägg till textfält. Beskriv produkten eller tjänsten i textfältet.

 

Tips då du lägger till en beskrivning för din produkt:

I textfältet finns en pil i högra hörnet, genom att klicka på den kan du spara din text och använda den senare. Du kan spara ett obegränsat antal texter och lägga till dem genom att klicka på pilen och välja Välj sparad text.

 

Lägg till en delsumma på fakturan

Ibland kan det vara viktigt att lägga till en delsumma i fakturan. Detta kan du göra genom att klicka på pilen bredvid Lägg till rad och välja Lägg till en delsumma. Delsumman inkluderar alla produkter/tjänster som är uppräknade ovanför raden med delsumman. Om du redan lagt till en delsumma i fakturan inkluderar den nya delsumman endast de produkter/tjänster som är uppräknade nedanför den första delsumman. 

 

Lägg till en rubrik

För att göra din faktura tydligare kan du lägga till en rubrik genom att klicka på pilen bredvid Lägg till rad och välja Lägg till rubrik

 

Dra och släpp fakturarader

Du kan flytta på fakturaraderna genom dra och släpp-funktionen. Håll musen över vänster sida av fakturaraden tills tre vertikala prickar visas. Håll vänster musknapp nertryckt och flytta fakturaraden upp eller ner. 

 

Lägg till rabatt

På vissa fakturor vill du kanske lägga till en rabatt. Du kan göra det genom att klicka på Rabatt i faktureringsinställningarna till höger om fakturan. Klicka på pilen för att välja om rabatten ska basera sig på totalsumman eller på fakturaraden. Du kan också välja om rabatten visas som en summa eller som procent och om rabatten är inklusive eller exklusive moms. För att inaktivera rabatten bockar du av Rabatt.
 

Var denna artikel till hjälp?
5 av 17 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan