Jag använder två Zervant konton samtidigt och har stött på problem.

Ifall du använder två Zervant konton på samma webbläsare finns det en hög risk att data går förlorat. Problem som kan uppstå är t.ex. att fakturor eller kunder blir sparade under fel konto. 

Detta är relaterat till webbläsarens cache och information som lagras där under den tid då du är inloggad på Zervant. Detta problem är inte endast aktuellt för Zervant utan problemet kan även uppkomma på andra tjänster där du är inloggad på flera konton samtidigt. 

Ifall du vill använda två olika konton samtidigt är det bäst att använda olika webbläsare för vardera konto (t.ex. Google Chrome för konto nr 1 och Mozilla Firefox för konto nr 2).

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 8 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan