Fakturanumrering

Zervant använder ett halvautomatiskt sekventiellt numreringssystem. Detta försäkrar att alla dina fakturor får ett fakturanummer som stöder juridiska krav, undviker att samma fakturanummer skapas på nytt, samtidigt som du själv kan ändra på sekvensen för fakturanumret om det behövs. Zervant tilldelar automatiskt ett sekventiellt nummer, vilket gäller både fakturor och kreditfakturor

 

Första prefixet för fakturanumret ställs automatiskt till TEST

När du skapar din första faktura är fakturanumret TEST-1. TEST-numret berättar åt dig om du skapat test fakturor då du första gången provar på faktureringsprocessen. Du måste själv ändra prefixet när du är färdig att fakturera dina kunder officiellt.

 

Att ställa in sekvensen för fakturanummer

När du är färdig att skapa officiella fakturor till dina kunder kan du ställa in en valfri sekvens för fakturanummer genom att skapa en ny faktura och välja Ändra (till höger om Fakturans nummer).

_ndra.png

Genom att trycka på Ändra kommer en ny meny fram:

v_lj_fakturanummer.png

Här kan du ställa in ett (valfritt) nytt prefix för fakturanumreringen (t.ex. 2024). Genom att ställa in prefixet kommer ett nummer att läggas till automatiskt (t.ex. 2024-1). Numret efter prefixet behöver inte börja med ett (1) utan du kan välja ett valfritt nummer (t.ex. 2024-3, 2024-999 osv.). När du ställt in en sekvens (t.ex. 2024-1) fortsätter fakturanumreringen sekventiellt (d.v.s. 2024-2, 2024-3 osv.) då du godkänner en faktura.

När du en gång har ställt in sekvensen för fakturanumreringen och godkänt din faktura kan sekvensen INTE ÄNDRAS. Detta innebär också sekvenser utan ett prefix (ett tomt prefix är det samma som ett prefix som du ställt in). Du kan dock välja ett nytt prefix som startar en ny sekvens.

 

Tips i samband med fakturanumrering:

  • Godkända TEST fakturor syns på dina Zervant rapporter. Du måste antingen skapa en kreditfaktura på dessa eller helt enkelt radera dem (Fler -> Radera) för att makulera fakturorna.
  • Det slutliga fakturanumret tilldelas först då du godkänner fakturan. Ett utkast av en faktura får alltid nästa fakturanummer i sekvensen innan den godkänns. Observera att på grund av detta kan flera utkast ha samma fakturanummer innan du godkänner dem.
  • Prefixet och fältet för fakturans nummer kan inte innehålla specialtecken -/.,).
  • Du kan fritt välja numren för offerter men observera att du inte kan använda specialtecken. Om du skapar en faktura av en offert får fakturan automatiskt följande nummer i din sekvens för fakturanummer.
  • Om du raderar en faktura kan du inte använda samma fakturanummer på nytt.
  • Om du valt ditt prefix att stämma överens med det innevarande året (t.ex. 2021) kommer det inte att ändras automatiskt i slutet av året. Du måste ställa in ett nytt prefix i början av varje räkenskapsår (t.ex. 2024).
Var denna artikel till hjälp?
87 av 136 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan