Tidrapportering


Med Zervant kan du enkelt hålla reda på hur mycket tid du har använt på ett projekt eller en tjänst. Tidrapportering är tillgänglig med alla avtal, även gratisversionen, men att omvandla tidrapport till faktura är tillgängligt endast med premiumavtalen Pro och Tillväxt.

Märk att denna funktion är endast tillgänglig i webappen tillsvidare. 

 

Skapa inlägg 

Fyll i uppgifterna under Nytt inlägg

Skapa ett nytt inlägg genom att gå till fliken Tidrapportering och fyll i uppgifterna under Nytt inlägg. 

  1. Välj eller skapa kunden som du vill fakturera. 
  2. Välj det datum du vill rapportera timmar för. 
  3. Välj en existerande produkt, eller skapa en ny från Produkter och tjänster
  4. Lägg till antalet timmar som du vill fakturera. Du kan också lägga till produkter med andra enheter än tid. 
  5. Lägg till beskrivning vid behov. Beskrivningen visas sedan i listan med inläggen till vänster och sedan i fakturan där produkten beskrivs. 


Beskrivningen från tidrapporteringen syns i detta fält

De fyra första fälten krävs för att kunna spara inlägget. Beskrivningen är valfri och du kan lägga till informationen senare på fakturan innan du godkänner den. 

 

Hantera inlägg 

Zervant

Alla dina inlägg i tidrapporteringen visas i en lista på vänstra sidan av skärmen och kan filtreras enligt kategori eller kund. Kategorierna är:

  • Utestående inlägg: Inlägg som inte ännu har fakturerats 
  • Överförda inlägg: Inlägg som har fakturerats 

Om ett obligatoriskt fält har raderats (t.ex. kund eller produkt), kommer inlägget att visas som "Raderat av dig". Då bör du korrigera detta inlägg innan du kan fakturera det. 

 

Radera inlägg

Du kan radera inlägg genom att bocka för (till vänster om inlägget) det inlägg du vill radera och då visas en grå Radera knapp uppe till höger vid inläggen. 

Redigera inlägg

Då du väljer ett inlägg från listan till vänster, visas den på höger sida om skärmen. Här kan du då redigera och spara inlägget. Om du öppnade inlägget i misstag och inte vill redigera det, kan du klicka på Avbryt. Obs! Du kan endast redigera utestående inlägg.

 

Fakturera inlägg

Välj ett eller flera inlägg för att fakturera dem.

Zervant


Observera att du endast kan fakturera en kund åt gången. Om du väljer flera inlägg för olika kunder, kommer du inte att kunna klicka på Överför till faktura


Du kan gruppera dina inlägg på fakturan antingen som produkt eller som rapporterat inlägg

Du kan gruppera inlägg på din faktura antingen som produkt eller som rapporterat inlägg. 

 

Efter detta kan du skapa fakturan som vanligt och skicka den till din kund!


OBS!
I Zervant finns det för tillfället inte möjlighet för flera användare per konto, vilket i praktiken betyder att man inte kan ge egna inlogg för medarbetare / ansatta, så att de kan rapportera tid var för sig. 

 

Var denna artikel till hjälp?
6 av 11 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan