Skapa betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser är tillgängliga med ett premiumavtal. Med hjälp av betalningspåminnelserna kan du skicka påminnelser till dina kunder för obetalda fakturor. Det finns två olika alternativ då du vill skicka betalningspåminnelser, du kan välja mellan manuella och automatiska påminnelser på ditt Zervant-konto.

 

Manuella påminnelser

Du kan skapa en betalningspåminnelse manuellt genom att gå till fliken Fakturor. Välj sedan fakturan som du vill skicka en påminnelse av och klicka på Skicka påminnelse uppe till höger. En meny öppnas där du kan välja om du vill skicka påminnelsen per e-post eller per post: 

Skicka manuellt en betalningspåminnelse

Då du skickar påminnelsen via e-post kan du välja titel och innehåll för meddelandet, precis som då du skickar en vanlig faktura.

 

Automatiska påminnelser

Du kan alternativt välja att skicka betalningspåminnelser automatiskt. Ställ in denna funktion under Mitt konto -> Betalningspåminnelser. På denna sida ser du tre alternativ för att skicka automatiska påminnelser:

  1. Ett visst antal dagar innan fakturans förfallodag (standardinställningen är 7 dagar men detta kan ändras).
  2. På fakturans förfallodag.
  3. Ett visst antal dagar efter förfallodagen (standardinställningen är 7 dagar men detta kan ändras). Det här alternativet tillåter dig också att skicka återkommande påminnelser. Om du t.ex. ställer in påminnelserna på 7 dagar, så skickar Zervant en påminnelse var sjunde dag efter förfallodagen tills fakturan markerats som betald.

Automatiska påminnelser skickade innan eller på förfallodagen kan endast skickas via e-post. Om du vill skicka automatiska påminnelser per post kan du göra detta endast för de påminnelser som du har valt att skicka efter förfallodagen. Du kan välja hur påminnelsen skickas från en ruta som visas under leveransalternativen:

Alternativ för automatisk betalningspåminnelse

 

Tips i samband med betalningspåminnelser:

  • Antalet betalningspåminnelser är inte begränsat. Observera att då du skickar påminnelser per post räknas de med i din premiumkvot (t.ex. med Pro-avtalet kan du skicka upp till 10 fakturor/påminnelser per månad per post).
  • Tyvärr är det inte ännu möjligt att lägga till en förseningsavgift (dröjsmålsränta) i påminnelsen. Det är inte heller ännu möjligt att redigera förfallodagen. Om du behöver göra dessa redigeringar är det bäst att redigera den ursprungliga fakturan. Gör de nödvändiga ändringarna, nämn i t.ex. fältet för Meddelande att detta är en påminnelse och skicka fakturan igen.
  • Om du vill att en påminnelse ska ha "Betalningspåminnelse" som rubrik, bör du först redigera fakturan i fråga. Ändra rubriken till "Betalningspåminnelse" och skicka sedan fakturan per post.
  • Du kan inte spara e-postmeddelandet som standardmeddelande (vi utvecklar funktionen för tillfället). Om du behöver hålla reda på vilka påminnelser som du har skickat eller vad du skrev i ditt e-postmeddelande kan du skicka en kopia till dig själv. Gör detta genom att kryssa för rutan under mottagaren. 
  • Du kan också lägga till möjligheten att betala med kort på betalningspåminnelserna för att underlätta betalningen av fakturan direkt från e-postmeddelandet.

 

Var denna artikel till hjälp?
7 av 20 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan