Hur beräknar Zervant?

Det finns två olika sätt att beräkna fakturans slutsumma, antingen som summan av de enskilda avrundade beloppen (metod 1) eller som den avrundade summan av de enskilda oavrundade beloppen (metod 2). Zervant beräknar slutsumman enligt Metod 1.

 

Metod 1: Summan av de enskilda avrundade beloppen.


Zervant räknar enligt summan av de enskilda avrundade beloppen
 
I exemplet ovan är det egentliga beloppet för varje fakturarad 58,2625 men i Zervant avrundas dessa först till 58,26 förrän de adderas i slutsumman. I Zervant blir fakturans slutsumma därför: 58,26 + 58,26 = 116.52

 

Metod 2: Som den avrundade summan av de enskilda oavrundade beloppen. 

Slutsumman ifall de enskilda beloppen inte skulle avrundas: 58,2625 + 58.2625 = 116.53 (avrundat från 116.525).

Var denna artikel till hjälp?
2 av 8 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan