Kan jag redigera eller radera en faktura?

Du kan redigera och radera fakturor på ditt Zervant konto. Observera att det är skillnad om du redigerar eller raderar ett utkast eller ett godkänt dokument.

 

Utkast

Du kan redigera utkast hur mycket du vill och så många gånger som du behöver. Du kan även radera fakturor. Observera dock att då du raderar ett utkast, kan det ej fås tillbaka.

 

Godkända dokument

Redigera faktura

Då du godkänner en faktura blir det ett lagligt dokument med sitt eget fakturanummer. Om du behöver redigera eller korrigera något, klicka då på Redigera till höger under Fakturor-fliken. Observera att du inte längre kan redigera kund- eller fakturanumret.


Klicka på redigera om du vill redigera eller korrigera fakturan

Radera faktura

Du kan också radera fakturor: Fler -> Radera. I bokföringssyfte raderas fakturan inte helt, den arkiveras under Raderade fakturor som du hittar genom att klicka på Fler ovanför fakturalistan. Observera att samma fakturanummer inte kan användas igen.

 

Du kan radera fakturor genom att välja Fler och sedan välja Radera

Tips för att redigera eller radera en faktura:

  • Om du har markerat fakturan som Betald, kan du ändra statusen tillbaka till Skickad (inte betald) och således redigera/radera fakturan. Om du redan mottagit betalningen för fakturan, ska du inte använda dig av denna metod, utan istället skapa en kreditfaktura
  • Raderade fakturor visas inte under Rapporter-fliken, men du kan ladda ner dem i en fil under Fakturor -> Fler -> Raderade -> klicka på de tre gråa strecken uppe till höger ovanför fakturalistan -> välj .csv/xls.
  • Kreditfaktura: du kan redigera den ursprungliga fakturan vid behov genom att markera den som Skickad (inte betald). Observera dock att dessa ändringar inte kommer att synas på kreditfakturan. På grund av att det inte är möjligt att redigera en kreditfaktura kan ändringar av original fakturan förfalska dina rapporter. Om du raderar en faktura som du redan har skapat en kreditfaktura för, raderas också kreditfakturan automatiskt. 
  • Om du i misstag raderade en faktura, kan du inte återställa den. Du kan dock skapa en kopia på fakturan genom att välja den raderade fakturan -> Kopiera. Den kopierade fakturan får då följande fakturanummer i din nummersekvens. 
  • Ändringar av godkända fakturor sparas och du hittar alla tidigare versioner av fakturan under Fakturor-fliken, genom att välja fakturan och klicka Historik på höger sida.
Var denna artikel till hjälp?
14 av 26 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan