Bankkoppling med Zervant

Denna funktion kräver att du har antingen ett Pro- eller ett Tillväxt-avtal.

Med vår funktion för bankkoppling kan du ansluta ett eller flera bankkonton till Zervant, för att lättare kunna hålla reda på dina fakturor. Vi samarbetar med Enable Banking för att erbjuda bankanslutningen.

Märk dock att det inte för tillfället är möjligt att koppla både företags- och privatkonto till Zervant, utan du bör välja någondera. 


Hur aktiverar man bankkopplingen i Zervant?


1. Gå till fliken Bankkoppling och klicka på "Koppla till din bank"

Zervant

2. Välj din bank från listan.

Zervant

3. Du omdirigeras till den valda bankens sida för att autentisera dig själv. Välj också det bankkonto du vill ge åtkomst till.

authentication.png

4. När du är autentiserad väljer du det eller de konton som du vill ansluta till Zervant. Du kan också senare lägga till eller ta bort kontona från Zervant.
Obs! Du kan kombinera antingen privatkonton eller företagskonton, inte båda.

v_lj_konyo.png

5. Du omdirigeras tillbaka till Zervant och du ser transaktionerna från de valda bankkontona.
OBS! Du kan se transaktioner i upp till 90 dagar. Systemet kommer också att be dig att återansluta till banken var 90: e dag för att förnya behörigheten att få tillgång till transaktionerna (för vissa banker kan perioden vara ännu kortare än detta).
Märk att endast fakturor som står med statusen Obetald, kan matchas. Fakturor som redan markerats som betalda i Zervant, kommer inte att visas här. Så här matchar du banktransaktioner med fakturor

När du har aktiverat bankkopplingen och ser banktransaktionerna, väljer du den transaktion du vill matcha med en faktura. Systemet föreslår automatiskt fakturor med en matchande betalningsreferens. Du kan också leta efter fakturan efter fakturadatum eller fakturabelopp. När du väl har valt "Matcha" markeras fakturan som betald.

Obs! Det inte möjligt att matcha flera banktransaktioner med en faktura.

match.png

Du kan separera fakturan genom att välja transaktionen och klicka där det står "unmatch". Att inte matcha fakturan markerar inte fakturan som obetald, så kom ihåg att manuellt markera fakturan som obetald vid behov.  


Hur avslutar man bankkopplingen?  

Om du vill ta bort anslutningen till din bank väljer du Stäng av bankkopplingen under fliken Bankkoppling, längst ner på högra sidan. 

 

Tips! Om du inte får fram fakturor att matcha, kolla då att de inte står som Betalda i Zervant! Endast fakturor med statusen Obetald, kommer att visas i sökningen.


OBS! Ifall din bank är SEB, du har en enskild firma och försöker koppla ett företagskonto, går det tyvärr inte att använda bankkopplingsfunktionen via oss.

Var denna artikel till hjälp?
49 av 72 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan