Numrering av offerter

En tydlig nummersekvens förtydlligar hanteringen av dina offerter som du skapar och skickar till dina kunder. Du kan anpassa din nummerssekvens av offerterna i Zervant vid behov. 

Då du skapat ditt Zervant konto, ställs offertnumret för din första offert automatiskt till 1. De följande offerterma tilldelas sedan automatiskt nästa nummer (2, 3, 4, ...).

Om du har ställt in ett nytt offertnummer i offertredigeraren och sparar offerten endast som ett utkast, sparas inte den nya offertnumreringssekvensen automatiskt. Först när du godkänner offerten med det nya offertnumret, kommer den nya numreringssekvensen automatiskt att fortsätta för de förljande offerterna.

Ändra offertnumreringen

Du kan också anpassa offertnumret genom att ange ett annat nummer i fältet ''Offertnummer'' då du är i offertredigeraren. Endast siffror kan användas (till exempel 1001, 202401, ...). Bokstäver eller andra tecken kan inte användas. Ett offertnummer kan inte heller börja med siffran 0 (till exempel inte 001).

 

offertnummer.png

 

Tips:

  • Du kan fritt välja numren för offerter men observera att du inte kan använda specialtecken. Om du skapar en faktura av en offert får fakturan automatiskt följande nummer i din sekvens för fakturanummer. Det är alltså skilda nummersekvenser för offerter och fakturor.
  • Du kan använda ett specifikt offertnummer, till exempel för kalenderår, genom att tilldela det önskade numret till årets första offert (till exempel 202401). Märk att dessa inte byter till följande kalenderår automatiskt, utan du bör vara på alerten i början på varje år och uppdatera nummersekvensen manuellt.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan