Produkttyp: varför visas den i fakturaredigeraren och hur används den?


När du skapar en faktura med Zervant, har du kanske märkt att "Produkttyp" nämns på fakturaraden och undrar vad det betyder. Detta är en viktig förändring i Zervant och är kopplat till våra kommande* uppdateringar inom ramen för bokföring och redovisning.

* = under åren som kommer

1 SE.png

 

 

Varor och tjänster: En väsentlig skillnad

Med varor (även kallade produkter) menas materiella föremål som kan bytas ut, säljas eller lagras. De uppfyller ett konkret och påtagligt behov. Ett klassiskt exempel är en penna, en bra som används för att skriva.
Tjänster igen, är immateriella och förser teknisk eller intellektuell expertis. De är nära knutna till den person som förser tjänsterna och de som gynnas av dem. Till skillnad från varor kan tjänster inte lagras och existerar endast vid tidpunkten för tillhandahållandet.

Vad betyder detta i praktiken?

"Produkttyp" syns endast i fakturaredigeraren, men inte i den slutliga PDF-filen. När den här funktionen utvecklas i framtiden, blir det en del av vår kommande bokföringslösning.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan