Påminnelse- och förseningsavgift på faktura


Påminnelseavgifter och förseningsavgifter, är avgifter som läggs till en faktura, ifall en betalning inte skett inom ramen för vad man avtalt (förfallodatumet). 

Påminnelseavgift:
Ifall du inte mottagit en betalning av en faktura i tid, kan du lägga till en påminnelseavgift på din faktura. Oftast handlar det om en mindre summa och syftar till att täcka kostnaderna för att skicka en betalningspåminnelse till kunden.

Förseningsavgift:
Om en betalning av en faktura inte sker i tid, kan man ta ut en förseningsavgift, och den brukar vara högre än en påminnelseavgift. Förseningsavgifter gäller endast då kunden är ett företag, en organisation eller en myndighet. Om kunden är en privatperson, kan inte en förseningsavgift tas ut.

⚠️VIKTIGT! Innan du börjar, se till att du har nämnt din policy för sena betalningar i dina villkor och att det också syns på dina fakturor. Det är alltid bra att kolla de senaste bestämmelserna, beroende på land eller område där affärstransaktionerna äger rum. 


Skapa en ny faktura för påminnelse- eller förseningsavgiften

1. Skicka en påminnelse: innan du skickar fakturan för påminnelse- eller förseningsavgiften, är det bra att skicka en betalningspåminnelse för den ursprungliga fakturan. Du kan göra detta manuellt eller ställa in automatiska påminnelser i Zervant.

2. Bestäm avgiften: Innan du skapar fakturan, bestäm beloppet för påminnelse- eller förseningsavgiften. Detta kan vara en fast avgift eller en procentandel av den ursprungliga fakturan.

3. Skapa en ny faktura: Gå till fliken Fakturor och skapa en ny faktura.

4. Fakturans uppgifter: Namnge fakturan tydligt, till exempel "Påminnelseavgift" eller "Påminnelseavgift för faktura". Se till att i Meddelande-fältet hänvisa till det ursprungliga fakturanumret för tydlighetens skull, tex "Påminnelseavgift för faktura 1234567".

5. Ange avgiftsbeloppet: Lägg till en produktrad med påminnelse- eller förseningsavgiften som belopp och godkänn fakturan. Produkttyp för denna avgift är "Tjänster".

påminnelseavgift SE.png

 

Sammanfattningsvis är påminnelseavgiften en påminnelse om att en betalning är försenad, medan förseningsavgiften är en påföljd för att fakturan inte har betalats i tid. Båda dessa avgifter kan dock förekomma då försenade betalningar hanteras.

Tips!
- Premium: Kom ihåg att vissa funktioner, som betalningspåminnelser, ingår endast i våra premiumavtal.
- Nätbanks- och kortbetalningar: Ta i bruk nätbanksbetalningar och kortbetalningar för fakturor, för att undelätta och försnabba betalningen för dina fakturor, inklusive påminnelse- eller förseningsavgifter.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan