Omzetten van een Excelbestand naar een pdf-bestand

We hebben een handleiding gemaakt over het omzetten van een Excelbestand naar een pdf-bestand in Microsoft Excel als dat het bestandsformaat is dat je nodig hebt. In dit artikel gebruiken we het "Transactierapport" voor accountants als voorbeeld, maar je kunt de instructies ook gebruiken voor ieder rapport dat je kunt downloaden van Zervant.

Hoe werkt het?

1. Download je rapport van Zervant als een .xlsx-bestand onder het tabblad Rapporten.

Download your report as an .xlsx file

2. Maak voor ieder type transactie een blad in het werkmapbestand: Aangemaakte facturen, Ontvangen betalingen en Openstaande vorderingen op verschillende bladen in Excel. Kopieer de transacties die je in een apart werkblad wil plaatsen, klik op de knop onder aan de pagina om een nieuw blad aan te maken en plak de transacties in het nieuwe blad.

Create a separate sheet for each transaction

3. Als je alle transacties in een apart blad hebt gezet, voeg je het totaal aan het einde van een blad toe aan de kolom voor het bruto totaal. Typ =SUM onder aan de bruto totaalkolom om het totaal voor deze kolom op te tellen. Markeer vervolgens de opgetelde waarden die je in het totaal wilt zien en druk op Enter.

Add the total to the end of the column with the gross total

4. Ga naar 'Pagina-indeling' en zet de Stand op 'Liggend'. Klik op de knop Afdrukbereikom het afdrukbereik in te stellen. Als je dit doet, zie je lijnen in het bestand die het afdrukbereik aangeven.

Set the oriantation to landscape and set the print area after this

5. Pas de grootte van de kolommen aan en zorg dat de kolommen binnen het afdrukbereik vallen.

6. Selecteer tenslotte Afdrukken en Opslaan als pdf. Zorg dat je het bestand opslaat in de stand Liggend en dat je het hele werkblad hebt geselecteerd.

Save the pdf with the correct settings by choosing Print -> Save as pdf

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 3
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen