Alennus

Alennuksen lisääminen

  1. Mene Laskut-välilehdelle.
  2. Klikkaa Uusi lasku.
  3. Laita rasti kohtaan Alennus oikealla näkyvästä Laskutusasetukset paneelista.
  4. Alennus-ruudun alapuolelle aukeaa valikko, josta voit määrittää alennuksen. Valitse ensin, mikä on Alennuksen kohde, eli laskun loppusumma vai erilliset laskurivit (eli per tuote/palvelu). Kun olet päättänyt, mistä summasta alennus lasketaan, valitse Alennustyyppi (prosenttiosuus tai määrä euroissa) ja lopulta, huomioidaanko alennuksessa alv vai ei (Alennuksen laskutapa).

Esimerkki:

Alv = 20% (0,2)
Alennusprosentti = 10% / alennuksen määrä = 20€
À hinta = 100€
Määrä = 1

Miten alennus lasketaan, jos kyseessä on alennuksen määrä ja alennuksessa on huomioitu alv?
(À hinta * määrä) * (1 + alv) - alennuksen määrä
(100 * 1) * (1 + 0,2) - 20 = 100

Miten alennus lasketaan, jos kyseessä on alennusprosentti ja alennuksessa on huomioitu alv?
(À hinta * määrä) * (1 + alv) * (1 - (alennusprosentti/100))
(100 * 1) * (1 + 0,2) * (1 - (10 / 100)) = 108

Miten alennus lasketaan, jos kyseessä on alennuksen määrä ja alennuksessa ei ole huomioitu alv:a?
((À hinta * määrä) - alennuksen määrä) * (1 + alv)
((100 * 1) - 20) * (1,2) = 96

Miten alennus lasketaan, jos kyseessä on alennusprosentti ja alennuksessa ei ole huomioitu alv:a?
(À hinta * määrä) * (1 - (alennusprosentti/100)) * (1 + alv)
(100 * 1) * (1 - (10 / 100)) * (1 + 0,2) = 108

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö