Tuotetyyppi: miksi se näkyy laskueditorissa ja miten sitä käytetään?


Luodessasi uutta laskua olet ehkä huomannut laskurivillä mainitun "Tuotetyypin" ja miettinyt, mitä se tarkoittaa. Tuotetyypin lisäys on tärkeä muutos Zervantissa, ja se liittyy tuleviin* päivityksiimme kirjanpidon ja raportoinnin puitteissa.

* tulevina vuosina

1 FI.png

 

 

Tavarat ja palvelut: olennainen ero

Tavaroilla (sekä tuotteilla) tarkoitetaan aineellisia esineitä, joita voidaan vaihtaa, myydä tai varastoida. Ne täyttävät todellisen ja konkreettisen tarpeen. Klassinen esimerkki on kynä, jota käytetään kirjoittamiseen.
Palvelut taas ovat aineettomia, ja tarjoavat teknistä tai älyllistä asiantuntemusta. Ne liittyvät läheisesti palvelun tarjoajaan ja niistä hyötyviin henkilöihin. Toisin kuin tavaroita, palveluita ei voida varastoida, ja ne ovat olemassa vain silloin kun ne ovat tarjolla.


Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

"Tuotetyyppi" näkyy vain laskueditorissa, muttei lopullisessa PDF-tiedostossa. Tämä ominaisuus kehittyy tulevaisuudessa, ja se tulee olemaan osa tulevaa kirjanpitoratkaisuamme.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
4/6 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö